CatalanEspañol(Spanish Formal International)

qPq Formació

Accés privat

Alumnes dels cursos

qpq Formació - Unitat docent

Organitza i coordina

 
Centre acreditat per I.E.S.

 
Inici Privacitat
Política de privacitat Imprimeix Correu electrònic

Consideracions generals
Com utilitza les seves dades www.qpqformacio.com
Seguretat
Correcció i eliminació de dades

A qPq Formació li preocupa la protecció de la seva intimitat en visitar el nostre lloc www.qpqformacio.com (d'ara endavant, el "Lloc") i en les altres relacions que mantingui amb nosaltres. Per tant, ens comprometem a protegir les seves dades personals i a fer un ús correcte de totes les dades que gestionem.

Inclourem un avís en un lloc destacat de la pàgina inicial de www.qpqformacio.com cada vegada que s'actualitzi o modifiqui la present Política de Privacitat.

Consideracions generals

Quan visiti www.qpqformacio.com, tindrà l'oportunitat de facilitar voluntàriament informació personal i les seves dades com a usuari (d'ara endavant, l'"Usuari") en interactuar amb el nostre Lloc. A més, es podran demanar dades sobre l'Usuari de forma automàtica quan navegui pel nostre Lloc.

S'entén per informació personal qualsevol dada que identifiqui a l'Usuari o als seus comptes d'inversió. L'Usuari podrà facilitar la seva informació personal voluntàriament en un formulari electrònic que se li enviarà a través del nostre Lloc, o que li serà remès per correu electrònic o al qual s'accedirà a través d'una funció interactiva. Les "cookies" a les quals tingui accés el nostre Lloc o que s'allotgin en ell poden conservar les dades personals que se citen|esmenten a continuació: nomeni, adreça electrònica, direcció|adreça postal i número|nombre de telèfon, si bé vostè pot optar per excloure la funció de conservar les dades personals en les cookies. Totes les cookies que utilitza el nostre lloc estan configurades de manera que siguin inaccessibles per a altres llocs.

Les dades de l'Usuari també recullen la informació demanada per nostre web programari en Internet. Algunes àrees del lloc www.qpqformacio.com són facilitades per proveïdors de servei aliens a la nostra organització. Els nostres proveïdors de servei s'han compromès a protegir les dades dels Usuaris de la mateixa manera que www.qpqformacio.com protegeix l'esmentada informació.

El lloc www.qpqformacio.com conté enllaços a altres llocs d'Internet. No assumim cap responsabilitat respecte de les pràctiques sobre el dret a la intimitat i la protecció de dades personals ni respecte del contingut dels esmentats llocs.

amunt

Com utilitza les seves dades www.qpqformacio.com

www.qpqformacio.com utilitza les dades dels Usuaris, inclosos la seva direcció|adreça IP, la versió del programa de programari que utilitza i el seu domini, obtinguts per mitjà del navegador de l'Usuari i de les cookies, com a instrument per gestionar el Lloc i millorar la seva funcionalitat en benefici dels Usuaris. No utilitzem aquesta informació per realitzar màrqueting directe ni oferir serveis als Usuaris de www.qpqformacio.com.

Algunes àrees de www.qpqformacio.com podrien requerir l'ús de dades personals per prestar els serveis que sol·licita l'Usuari. Per exemple, els clients que hagin obert un compte en qPq Formació poden accedir al seu compte una vegada han estat degudament identificats al lloc (servei encara no disponible en www.qpqformacio.com). Les condicions d'ús de tals serveis i de les dades personals estan contingudes en els acords celebrats entre qPq Formació i els seus clients. No compartim informació personal recollida en www.qpqformacio.com amb empreses filials llevat d'en nom d'una activitat empresarial legítima.

www.qpqformacio.com no difon dades personals a tercers llevat que ens el requereixi una autoritat competent o que l'Usuari o el seu legítim representant ens autoritzi a fer-ho.

amunt

Seguretat

qPq Formació protegeix la intimitat dels Usuaris per mitjà de diferents mesures de seguretat tals com|com a "tallafocs" i altres sistemes de protecció de bases de dades. No obstant això, l'Usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. D'altra banda, sol tenen accés a les dades personals dels Usuaris els empleats de qPq Formació amb motius empresarials legítims per fer-ho.

Algunes àrees de www.qpqformacio.com utilitzen mètodes segurs de comunicació en Internet per intercanviar informació de caràcter personal amb l'Usuari. Ens complau comunicar-nos amb l'Usuari i oferim oportunitats en aquest Lloc perquè es posi en contacte amb nosaltres. Tanmateix, l'Usuari ha de tenir en compte que, llevat que en la ubicació de l'accés específic s'expressi una altra cosa, altres usuaris d'Internet poden tenir accés als missatges que s'enviïn a aquest Lloc o des d'ell. Per salvaguardar la seva intimitat, no utilitzi el correu electrònic per comunicar informació confidencial.

amunt

Correcció i eliminació de dades

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, rectificació i oposició. Si desitja corregir alguna dada personal que ens hagi facilitat o sol·licitar l'eliminació de les seves dades dels nostres arxius|arxivaments, enviï un missatge per correu electrònic a la divisió corresponent de qPq Formació amb la correcció o la sol·licitud, com a forma més segura de comunicar-se amb nosaltres.

amunt